Реквизиты

Biedrība: Latvijas Orhideju un eksotisko augu draugu asociācija (LOEADA)
Reģ. Nr. 40008151241
Banka: A/S Swedbanka, kods: HABALV22
Konts: LV88HABA0551027636061